Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie: Ekosystemy referencyjne – konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Sokołów informuje, że zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce zostały podjęte działania w zakresie wyznaczania (aktualizacji) ekosystemów referencyjnych.

 

„6.4.1. Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje
i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów
(tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie.”
– Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce.

Wybór obszarów leśnych objętych ochroną jako ekosystemy referencyjne powinien być przeprowadzony z wykorzystaniem konsultacji z jednostkami naukowymi, organizacjami przyrodniczymi oraz samorządami.

Konsultacje społeczne, których przedmiotem jest wybór powierzchni w ramach ekosystemów referencyjnych będą trwały 21 dni.

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni ekosystemów referencyjnych, zapraszamy do konsultacji.

Osobą do kontaktu w sprawie wyznaczania ekosystemów referencyjnych są:
- z ramienia Nadleśnictwa Sokołów – Paweł Tomasiak tel. 660-771-848, e-mail: pawel.tomasiak@warszawa.lasy.gov.pl

Opinie, uwagi i własne propozycje prosimy przesyłać na adres siedziby nadleśnictwa lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: sokolow@warszawa.lasy.gov.pl, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 14 listopada 2017 r.

W razie ewentualnych pytań mogą Państwo kontaktować się również z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, nr tel. (22) 517 33 22, adres e-mail: ochrona@warszawa.lasy.gov.pl.