Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

W myśl art.5 ust.3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa nadleśniczemu.

Nadleśnictwo Sokołów sprawuje nadzór nad lasami innych własności na podstawie porozumienia:

-,,Porozumienia ‘' zawartego w 23 lutego 2012 r. pomiędzy starostą Sokołowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Sokołów oraz na podst. Aneksu nr 2 do w/w porozumienia.

-,,Porozumienia ‘' zawartego w 02 stycznia 2014 roku w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Małkinia Górna zawartego pomiędzy starostą Ostrowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Sokołów.

Lesistość na terenie powiatu Sokołowskiego wynosi 21 %.

Lesistość powiatu ostrowskiego 27,9%.

Lasy prywatne na terenie powiatu Sokołowskiego  stanowią ok. 71%. lasów, natomiast na terenie powiatu Ostrowskiego objętego porozumieniem stanowią 88% powierzchni leśnej.

 

Gmina

Powiat

Powierzchnia [ha]

Własność

Osoby fizyczne

[ha]

Wspólnot gruntowe [ha]

Sokołów Podlaski (gmina miejska)

 

 

 

Sokołów Podlaski

7,00

7,00

-

Bielany

1804,00

1802,00

2,00

Ceranów

1486,00

1478,00

8,00

Jabłonna Lacka

2197,00

2130,00

67,00

Kosów Lacki (miasto)

36,00

36,00

-

Kosów Lacki (wieś)

4769,00

4631,00

117,00

Repki

1538,00

1411,00

127,00

Sabnie

1784,00

1772,00

12,00

Sokołów Podlaski (wieś)

1642,00

1618,00

24,00

Sterdyń

2058,00

2051,00

7,00

Małkinia Górna wsie:

Borowie

Grądy

Kiełczew

Poniatowo

Prostyń

Treblinka

Boreczek

Ostrów Mazowiecka

461,71

 

 

 

 

Razem

17 782,71

1617418,71

364,00

Powierzchnia lasów nadzorowanych w granicach administracyjnych nadleśnictwa Sokołów. Dane GUS, L-03 2013 r.

Dyżury w urzędzie gminy w każdy dzień miesiąca wg poniższej tabeli w godz. 8:00-10:00

Gmina/ wieś

Imię i Nazwisko Osoby sprawującej nadzór

 

 

Stanowisko

 

 

dzień

telefon

 
 

Sokołów Podlaski

Aneta Marciszewska

 

Specjalista ds. Lasów Niepaństwowych

Czwartek

663-644-992

 

Bielany

Andrzej Kozłowski

Podleśniczy Leśnictwa Przeździatka

 

Piątek

602-226-638

 

Ceranów

Małgorzata Goyska

Leśniczy szkółkarz

Środa

606-916-023

 

Sterdyń

Poniedziałek

 

Kosów Lacki wsie:

Nowa Maliszewa

Stara Maliszewa

Nowa Wieś Kosowska

Dębe

Kosów Ruski

Żochy

Chruszczewka Szlachecka

Chruszczewka Włościańska

Buczyn Nowy

Sągole

Dybów

Grzymały

Buczyn Dworski

Buczyn Szlachecki

Wyszomierz

Kutyski

Trzciniec Duży

Trzciniec Mały

Kosów Hulidów

Kosów Lacki

Kosów Osada

 

Krzysztof Frąc

 

Leśniczy Leśnictwa Treblinka

 

 

 

Wtorek

 

 

600-414-729

 

Kosów Lacki wsie:

Henrysin

Jakubiki

Krupy

Łomna

Rytele Święckie

Telaki

Tosie

Wólka Okrąglik

Wólka Dolna

Albinów

Bojary

Guty

 

Hubert Hardej

 

Podleśniczy Leśnictwa Treblinka

 

 

Wtorek

 

 

602-182-054

 

Małkinia

 

Repki

Marek Błoński

Specjalista ds. Lasów Niepaństwowych

Wtorek

602-227-802

 

Sabnie

Czwartek

 

Jabłonna Lacka

Środa