Asset Publisher

Obszary NATURA 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

W granicach działania nadleśnictwa według stanu na 31.12.2013 r. leży w części: 

Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) -Dolina Dolnego Bugu (PLB140001) - (grunty zarządzane przez nadleśnictwo w obszarze OSO obejmują powierzchnię ok. 348,28 ha).

Specjalny Obszar Ochrony (SOO) - Ostoja Nadbużańska (PLH140011) - (grunty zarządzane przez nadleśnictwo w obszarze SOO obejmują powierzchnię ok. 37,56).

Specjalny Obszar Ochrony (SOO) - Dąbrowy Ceranowskie (PLH140024) - (grunty zarządzane przez nadleśnictwo w obszarze SOO obejmują powierzchnię ok. 161,80 ha).

Szczegółowe informacje na temat powyższych obszarów NATURA 2000 możecie Państwo znaleźć na stronie http://natura2000.gdos.gov.pl/