Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i skorzystania z naszej oferty edukacyjnej.

Nasi edukatorzy prowadzą zajęcia edukacyjne poświęcone przyrodzie także w szkołach oraz w sali edukacyjnej nadleśnictwa przy ulicy Kupientyńskiej 17B.

W ramach tej działalności proponujemy różnorodne formy edukacji leśnej:

  • wycieczki dydaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
  • pogadanki oraz lekcje z leśnikiem w szkołach, w sali edukacyjnej nadleśnictwa, w terenie (ścieżki przyrodnicze)
  • pokazy filmów, prezentacji i eksponatów związanych z leśnictwem i przyrodą

Zachęcamy również do śledzenia naszej strony internetowej na której zamieszczane będą informacje o planowanych konkursach i warsztatach.

Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

Grupy zorganizowane mogą wziąć udział w lekcjach w sali edukacyjnej nadleśnictwa, zwiedzać ścieżki lub wybrać się na wycieczki po lesie z naszym przewodnikiem, po uzgodnieniu terminu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Jerzym Tomczukiem (tel.25 781 24 21 wew. 34).

UWAGA !!!

Przed skorzystaniem z naszej oferty prosimy o zapoznanie się z regulaminami korzystania z obiektów edukacyjnych Nadleśnictwa Sokołów dostępnymi poniżej oraz wypełnienie stosownych formularzy.