Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie naszego nadleśnictwa znajdują się trzy ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, utworzone przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży.

ścieżka „Uroczysko Ceranów"

Ścieżka przebiega przez kompleks leśny Nadleśnictwa Sokołów na terenie gminy Ceranów. Celem jej utworzenia było ukazanie bogactwa siedlisk i ekosystemów leśnych wraz z występującymi tu gatunkami flory i fauny oraz przedstawienie licznych i ciekawych form ochrony przyrody. Ścieżka ma postać pętli, prowadzi drogami leśnymi i liniami oddziałowymi. Jej długość wynosi 12,6 km. Przeznaczona jest zatem dla wytrawnych piechurów bądź posiadaczy rowerów. Zalecany jest ten drugi wariant. Czas przejazdu wynosi około 1,5 godziny. Na trasie ścieżki ustawionych jest 13 tablic dydaktycznych, które przybliżą nam walory przyrodnicze tego terenu. Jest też wiata, gdzie można odpocząć lub schronić się przez deszczem.


Ścieżka "Uroczysko Ceranów"

ścieżka „Uroczysko Sterdyń"

Ścieżka prowadzi nas przez kompleks leśny uroczyska Sterdyń, położony w Nadleśnictwie Sokołów na terenie gminy Ceranów. Trasa ścieżki umożliwia poznanie bogactwa przyrodniczego tego terenu. Zróżnicowane pod względem gatunkowym i wiekowym drzewostany, z bogatą warstwą runa i zamieszkującymi je zwierzętami czynią ścieżkę bardzo interesującą. Ścieżka prowadzi przez suche bory sosnowe, jak również podmokłe olsy, wśród których można ujrzeć płochliwego bociana czarnego. Nad przepływającą przez uroczysko Czarną Strugą dostrzeżemy obecność bobrów. Rarytasem jest rezerwat leśny "Sterdyń" z bardzo bogatą szatą roślinną. Możemy też zboczyć z trasy ścieżki i wstąpić do szkółki leśnej. Trasa ścieżki wynosi blisko 10 km, na których ulokowano 9 tablic dydaktycznych. Odpocząć można w szkółce leśnej, gdzie jest również kącik dydaktyczny, bądź na końcu ścieżki, na leśnym parkingu. Trasa oznakowana jest kolorem zielonym.

  
Ścieżka "Uroczysko Sterdyń"

ścieżka „Jeziorka Kałęczyńskie"

Ścieżka ta przebiega przez tereny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w granicach trzech gmin Stoczek, Miedzna i Kosów Lacki, leżących w powiatach Węgrów i Sokołów Podlaski. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Sokołów usytuowana jest część ścieżki (przyst. 5-8).

Jest ścieżką typowo przyrodniczą przebiegającą w leśnych kompleksach i wśród urokliwych jeziorek dystroficznych. Dalsza część trasy, oprócz aspektu przyrodniczego, zawiera również element krajoznawczy, ukazując nie tylko bogactwo przyrodnicze, lecz także piękno mazowieckiej wsi. Przystanek docelowy Treblinka jest znanym miejscem martyrologii i  cierpienia wielu tysięcy ludzi. Całkowita długość ścieżki od początku w Hucie Gruszczyno do parkingu przy mauzoleum w Treblince wynosi 31 km. Na tej trasie znajduje się łącznie 15 tablic dydaktycznych, z czego 7 wchodzi w skład ścieżki „Jeziorka Kałęczyńskie" oraz dwa parkingi – miejsca odpoczynku.

  
Ścieżka „Jeziorka Kałęczyńskie"

Naszą bazę obiektów edukacyjnych tworzy również Sala edukacyjna w budynku Nadleśnictwa Sokołów. Nowo wyremontowana sala wyposażona jest w projektor multimedialny oraz profesjonalne nagłośnienie. Na sali znajdują się liczne eksponaty i gadżety edukacyjne dotyczące leśnictwa i ochrony przyrody. Sala daje możliwość prowadzenia zajęć maksymalnie dla 45 osób.
Zajęcia w sali edukacyjnej prowadzone są głównie dla dzieci i młodzieży z przedszkoli oraz szkół po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty oraz tematu zajęć. W ramach zajęć prowadzone są wykłady, prelekcje, pokazy filmów i prezentacji oraz warsztaty.

  
Sala edukacyjna nadleśnictwa. Fot. Paweł Tomasiak

Park Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Sokołów o powierzchni 1,65 ha zaprojektowany i zrealizowany został z myślą o dzieciach i młodzieży. Lekcje przyrody prowadzone w kontakcie z przyrodą, z ciekawymi pomocami dydaktycznymi umożliwią przyswajanie wiedzy o lesie i leśnictwie w sposób niekonwencjonalny. Pozwolą poznać gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych. Zajęcia odbywać się będą na ścieżce edukacyjnej w formie gier i zabaw interaktywnych, prowadzenia badań i doświadczeń, zwiedzania ekspozycji przyrodniczych i dendrologicznych. Dla najmłodszych dużą atrakcją będą urządzenia zabawowe posiadające również funkcję edukacyjną. Park wyposażony został również w terenowe pracownie edukacyjne, pomost hydrologiczny oraz plac z ogniskiem.

Park edukacji leśnej Nadleśnictwa Sokołów.Fot. Paweł Tomasiak

Park edukacji leśnej Nadleśnictwa Sokołów.Fot. Paweł Tomasiak

Park edukacji leśnej Nadleśnictwa Sokołów.Fot. Paweł Tomasiak

Park edukacji leśnej Nadleśnictwa Sokołów.Fot. Paweł Tomasiak